"; exit; } function datka( $buf) { $d = "$buf[0]$buf[1]$buf[2]$buf[3]-$buf[4]$buf[5]-$buf[6]$buf[7] / $buf[8]$buf[9]:$buf[10]$buf[11]"; return( $d ); } echo " "; echo ""; echo "

"; echo ""; echo "
irc-PHP :>
panel ircd (serwer kalisz.euirc.pl 6667) plik todo.txt"; echo "

"; $sql = mysql_connect("localhost", "jolach", "dupaczek123"); mysql_select_db("irc"); $zapytanie = "select * from joins order by data DESC limit 100"; $wykonaj = mysql_query($zapytanie); if( $wykonaj ) { echo ""; echo ""; $i = 1; while($wiersz = mysql_fetch_array($wykonaj)) { if( $i%2 == 0 ) $tlo = "#cfd7e2"; else $tlo = "#c5cdd7"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; $i++; } } echo "
LP nick channel data
$i$wiersz[0]$wiersz[1]".datka($wiersz[2])."
"; mysql_close($sql); ?>


"; echo " LP ident host ip "; $i = 1; while($wiersz = mysql_fetch_array($wykonaj)) { if( $i%2 == 0 ) $tlo = "#cfd7e2"; else $tlo = "#c5cdd7"; echo "$i"; echo "$wiersz[0]"; echo "$wiersz[1]"; echo "$wiersz[2]"; $i++; } } echo ""; mysql_close($sql); ?>
PHP by Neutr